Atter en gang har de sviktet pensjonistene. Denne gangen stemte de med regjeringen om å gi pensjonistene et tillegg på 5,2 prosent av grunnbeløpet. Kravet var 6,8 prosent. Dette fikk stemmene til SV, Frp og Sp.

Hvorfor sviktet dere pensjonistene nok en gang? Det beste Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter har fått ut av pensjo-ner, er de bevilgninger de har gitt seg selv. Arbeiderpartiet «skit» i pensjonistene, derfor håper jeg at pensjonistene «skit» i Arbeiderpartiet ved kommunevalget om to år.

Sperregrensen venter i det fjerne. Grunnbeløpet blir nå kr 54.170. Du som er gift/samboer får kun 75 prosent av grunnbeløpet. Altså betaler du og din ektefelle en ekstraskatt hver måned på kr 2256. For året skulle det bli kr 27.072.

Det hadde vært gode penger å ta med, men Arbeiderpartiet mener det skal være slik, mener du det?

E. MADSEN