Av Arne Sortevik,

politisk nestleder Hordaland FrP Stortingsrepresentant

Om dette blir et viktig tema i valgkampen eller ikke er det verken BT eller FrP som avgjør; det er hva folk flest er opptatt av som avgjør hvilke politiske saker det blir fokus på i valgkampen og slik skal det selvsagt være!

Men når vi FrP politikere snakker med folk flest både i Hordaland og i landet for øvrig er det åpenbart at dette er et tema som opptar mange innbyggere i mange kommuner. Mange er med rette sterkt bekymret over den kriminaliteten som følger med både asylmottak og bosetting av innvandrere og asylsøker og som har vært tydelig fremvist også i det siste. BT ønsker at integrering av innvandrere skal bli et viktig valgkamptema.

Det ønsker også FrP!

Vi mener imidlertid at vi nå trenger en meget restriktiv politikk overfor innvandrerer og asylsøkere nettopp for å gi alle de som er kommet hit bedre integrering. Men vi legger til grunn stor aktivitet fra innvandrere og asylsøkere selv for å skaffe seg gode norsk-kunnskaper og innsikt i norske forhold. Vi legger til grunn at norsk lov skal anerkjennes, respekteres og følges og at innvandrere og asylsøkere aktivt søker å skaffe seg inntekt som kan forsørge personen selv og eventuell famile.

Vi legger til grunn at et ærlig og oppriktig ønske om å bli bosatt i Norge gjør at man også aktivt viser vilje til å tilpasse seg landets egne forhold mest mulig for å bli en god og aktiv borger i sitt nye hjemland.

Lov og orden er et viktig tema for FrP. Både folk flest og FrP ser at det dessverre er en sammenheng mellom asylpolitikk og kriminalpolitikk. Det blir både feigt og galt om sammenhengen ignoreres!