Kvinnen ble utsatt for den straffbare mishandlingen av sin tidligere ektemann i perioden 1976-89. Hun fikk 75.000 kroner for personskade og 75.000 i erstatning for tap i framtidig inntekt.

Det var Landsforeningen Rettferd for Taperne (LRT) som hjalp kvinnen til erstatningen.

Generalsekretær Ola Ødegaard i LRT sier til NTB at denne saken er svært grov og at det er den største erstatningen foreningen har fått innvilget når det gjelder familievoldssaker.

— Det er ofte slik i disse sakene at det tar lang tid før ofre for familievold klarer å reise seg tilstrekkelig til å makte å gå til anmeldelse, sier Ødegaard.

Maksimumsbeløpet for voldsoffererstatning er 150.000 kroner for straffbare handlinger begått før 1994, og 200.000 kroner i perioden 1994-2000. 1. juli i år trådte en ny voldsofferlov i kraft der offeret kan få tilkjent cirka en million kroner i maksimumserstatning