Vi har helt klart sett at Askøy og Bergen her ser ut til å ikke ha sammenfallende interesser. Vil så ikke Bergen gå med på et slikt salg, ja, så vil vil det bli iverksatt ekspropriasjon av området. Dette er det også lenge siden Frp har foreslått. For Askøy sin del er det arbeidsplasser som teller. Det er klart at prisen for området, hvis og når Askøy velger å selge videre har betydning, men det viktigste er å få flest mulig stabile, langsiktige arbeidsplasser etablert. Når så noen påstår at grunnet EØS-regelverket vil Askøy være nødt til å selge til høyeste pris, så tror jeg ikke det vil ha noen betydning. For det er tross alt en aksjepost som vil bytte eier, A/S Hanøytangen er det samme om det er den ene eller den andre som eier, og et salg bør være helt ordinært etter aksjeloven.

Det har også vært mye snakk om Bergen og Omland havnevesen (BOH) og at disse ville ha forkjøpsrett. Dette ser det nå ut som alle nå har akseptert at de ikke har. Hanøytangen er og blir et industriområde og ikke et havneområde. Men slik som utviklingen har blitt, da særlig med den behandling som byrådet i Bergen her har skapt, bør Askøy snarest se om vi er tjent med å være medlem av BOH eller om vi bør melde oss ut. Vi kan ikke risikere at et medlemskap i et interkommunalt selskap blir en bremsekloss, istedenfor å ivareta felles interesser. Ut fra dette har jeg fremmet en interpellasjon for å få klarlagt dette spørsmålet.

Går vi så tilbake til byrådet og dets behandling av salget av aksjene i A/S Hanøytangen, ja, så synes Askøy Frp at Askøy har vært nærmest stemoderlig behandlet av Bergen. Det kan nærmest virke som om Askøy bare skulle godta det som Bergen kom frem til. Jeg tror at enkelte Bergens-politikere nå bør ta innover seg at Askøy er en egen kommune og ikke en bydel i Bergen, og at vi ikke ønsker å bli overstyrt i eget hus. Når så er sagt, så er jeg dog svært fornøyd med Arne Sortevik som gruppeleder og Gunnar Bakke som har satt saken for Bergen Frp. Disse har hatt et ryddig forhold til Askøy som medeier, så vel som til de forskjellige kjøpergruppene hele tiden. Hadde de øvrige partier vist like stor ryddighet, og da særlig byrådet, ja, så hadde nok saken vært løst for lenge siden.

ROALD STEINSEIDE, GRUPPELEDER ASKØY FRP