Rådmann Per Edvard Hillestad la i formannskapet i går morges frem en liste på tiltak som politikerne kan plukke fra for å sikre budsjettbalanse neste år.

Sparer 13 millioner

— Vi mangler 24 millioner kroner for på budsjettet i balanse, sier rådmannen.

Viktigste enkelttiltak er salg av aksjer i BKK til Statkraft. Ved å bruke nærmere 70 millioner kroner av en forventet salgsgevinst på å nedbetale gjeld, kan kommunen årlig spare 13 millioner kroner i renter og avdrag.

Foreløpig er det ikke kommet til enighet mellom eierkommunen og Statkraft om salget. Skulle det gå i vasken, får kommunen større problemer. – Det får vi ta dersom det kommer, sier Hillestad.

Foreslår eiendomsskatt

Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig til å få kommunebudsjettet i balanse neste år. I den kuttlisten fra rådmannen ligger det også inne en reduksjon i antall ansatte på mellom seks og åtte personer.

— Sammen med andre kutt i driftsbudsjettet kan det gi en innsparing på fire millioner kroner.

Reduksjonen i antall ansatte vil eventuelt skje ved naturlig avgang, lover rådmannen Et annet kontroversielt tiltak i smørbrødlisten er innføring av eiendomsskatt i Askøy fra neste år av, både for private og for næringslivet. I 2005 vil den koste huseiere i Askøy i gjennomsnitt 1000 kroner i året.

I 2002 kan eiendomsskatten gi kommunen 4,4 millioner kroner i inntekter. Eiendomsskatten trappes opp de neste tre årene, og vil gi kommunen 15,4 millioner kroner i inntekter i 2005.

Må finne alternativer

I tillegg foreslår rådmannen at to millioner kroner i investeringer ikke dekkes over driften. Dermed har kommunen to millioner kroner ekstra til rådighet til drift. Endrede lånebetingelser gir dessuten innsparinger på tre millioner kroner i året. Samlet effekt av rådmannens liste er på 27,4 millioner kroner.

Ordfører Kari Manger sier til Bergens Tidende at det ikke er aktuelt å innføre eiendomsskatt i Askøy.

— Det kom klart frem i formannskapet at det ikke er flertall for dette i kommunestyret. Det betyr at vi må dekke dette inn på andre måter. Nå vil partiene vurdere de ulike tiltakene. Så vil formannskapet 27. november levere sin budsjettinnstilling til kommunestyret, sier Manger.