Begrunnelsen er at mastene vil være farlige for beboerne i området rundt. Heller ikke en halvveis løsning; å gjenreise mastene til halv høyde vil ivareta dagens sikkerhetskrav, heter det i begrunnelsen.

Riksantikvaren har fredet hele anlegget, noe NRK klaget inn til Miljøverndepartementet. Fredningen av senderbygget, teknisk utstyr og inventar, samt fundamentet for mastene skal fredes, heter det i vedtaket fra Miljøverndepartementet.