Samhandling er det nye begrepet hvor alle gode krefter sammen kan finne løsninger som Norge har bruk for. Økte skatter og bruk av oljeformuen er ikke gode løsninger. Kanskje løsninger på fremtidens problemer for en stor del finnes hos fortidens gründere og deres måte å forvalte ressursene på? I alle fall er det nødvendig å ta med seg fortidens kultur og handlemåte inn i fremtidens utfordringer.

Bedriften Frank Mohn er en bedrift vi alle er stolte over. Arbeidsplasser og evne til å gi av sitt overskudd har fått mange lokalsamfunn til å fungere godt. Også på andre områder har bedriften satt spor etter seg. Utallige er de midler som er satt inn i idrettsmiljøer til glede for brukere og samfunn.

Beskrivelse av bedriftens innsats på disse områdene bør komme leseren til gode.

Jeg stiller imidlertid spørsmål om dette har vært hovedhensikten med reportasjen? Når BT trekker frem familieforhold og fremfører personkarakteristikker, smaker det mer av «Se og Hør»-journalistikk enn en seriøs reportasje. En sammensausing av bedrift, økonomi og familieforhold burde Vestlandets storavis holde seg for god til.

TURID GIERTSEN