Antallet som blir sykmeldt for smerter i skjelettmuskulaturen er høyt, omtrent 50 prosent av alle sykemeldinger i Norge. Mesteparten av dette er ryggsmerter.

En vender stadig tilbake til spørsmålet om psykiske problemer kan være årsaken til den store økningen i ryggplager. For å komme nærmere et svar, lister jeg opp noen sentrale momenter.

Stress gir muskelspenning og er kroppens reaksjon på alle fysiske og psykiske påkjenninger.

Ensidig og gjentatt muskelbelastning er en klar risikofaktor for utvikling av muskelsmerter.

Trening og det å være i form påvirker prognosen med rygglidelser, men det er ikke konkrete bevis for at sterk muskulatur gir mindre ryggsmerte.

Psykologi s ke og psykososiale faktorer henger nøye sammen. Begrepet psykososial kommer av psyche + socius (kamerat), og gjelder påvirkningen av det enkelte individs psyke (sjelsliv) som omgivelsene, arbeidskamerater, familie utøver. Oppmerksomhet fra arbeidskamerater og formenn påvirker sykdomsforløpet. Vi kan si at sjelslivet påvirkes av om man trives på jobben eller ikke.

Ømfintlighet kan føre til at en lettere pådrar seg muskelsmerter, fibromyalgi, funksjonelle tarmplager, støyplager og multippel kjemisk sensitivitet. Ernæringsmessige mangler kan ha flere elementer enn bare et dårlig kosthold. Også her finner vi at sjelelivets tilstand virker inn på næringsopptaket ved å forstyrre både appetitten og funksjonen av de indre organer, vi får «funksjonelle lidelser». Ved stresslidelser, nervøsitet, angst, depresjon og lignende ser vi ulike funksjonelle lidelser i mage/tarm, som igjen påvirker absorpsjon og forbrenning. Når skjelettmuskulaturen ikke får nok næring gjennom blodet, oppstår det stivhet og smerter.

Livsstil er et samlebegrep for flere årsaker. Det er en kjensgjerning at et sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode relasjoner i særdeleshet er avgjørende for vår helse. Utfordringen for helsevesenet er derfor å motivere og inspirere til livssti l sendringer . Her er den personlige forståelsen mellom terapeut og pasient helt avgjørende for et varig og godt resultat.

Som akupunktør har jeg sett at dersom en kun behandler en lidelse delvis, får pasienten en midlertidig lindring og får i beste fall kun et tilbakefall til opprinnelig tilstand. Hvis årsaken til smertene for eksempel er en depresjon, vil denne kunne manifesteres med andre symptomer etter at ryggsmertene er vellykket behandlet rent fysisk.

«Smerter i ryggen» er i alle tilfeller veldig upresist og bør utredes nøye. Selv om man ikke finner en organisk forklaring umiddelbart, kan rygglidelser være startsymptom på mange ulike og eventuelt alvorlige tilstander. I Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM) er man spesielt oppmerksom på nyre og urinveienes funksjon når pasientene har lavryggsmerter. I TCM er det psykiske aspektet av nyrene knyttet til selvfølelse og det å mestre livets utfordringer.

Av Margrethe Joys, akupunktør NAHO