Av Olav Munch, styreformann i Bergen Næringsråd

Nei, hensikten er å gjøre det vanskeligere for privatbiler. Ved å strupe trafikken er målsetningen et sentrum som er mer eller mindre fritt for biltrafikk. Uten at nyttetrafikken er tilbudt god, alternativ tilgjengelighet, slik forutsetningene har vært i arbeidet med Strategisk Sentrumsplan og Bergensprogrammet.

Ønsker byråden fullstendig å utradere all næringsvirksomhet i Bergen sentrum? Skjønner han fortsatt ikke at en forutsetning for et levende sentrum er tilgjengelighet? Skjønner han ikke at forsinkelser pga. køkjøring koster næringslivet store penger for varehåndtering og service-oppdrag?

Det som i hvert fall er helt tydelig, er at byråden ignorerer de næringsdrivende i sentrum, og deres behov for å kunne opprettholde virksomhetene. På toppen av det hele uttaler han i BT at Bergen Næringsråd ikke har hatt innsigelser til de tiltakene som nå er gjennomført. Dette er selvfølgelig fullstendig feil, og det burde være kjent for de fleste, i hvert fall for byråden.

Bergen Næringsråd har i lang tid stått på barrikadene og kjempet mot en utvikling som gjør sentrum til landets «nattklubb— og kebabhovedstad» - og mister sin kvalitet og mangfold. Og der handelen opplever så kraftig nedgang i omsetning at de må legge ned eller flytte til kjøpesentra utenfor byen.

Samtidig har Bergen Næringsråd stått fast på «riktig rekkefølge-prinsippet» - slik det var nedfelt i Strategisk Sentrumsplan, som politikere og næringslivet samarbeidet om. Byråden praktiserer dessverre akkurat det motsatte prinsipp. Festplassen stenges for parkering før Klostergarasjen er ferdig. Trafikken som skal fra Danmarks plass til Sandviken tvinges gjennom Fløyfjellstunnelen før bompengeinnkreving er lagt om og påfører derved bilistene dobbeltbetaling. Bare for å nevne noen eksempler på feil rekkefølge.

Det tragiske midt oppi dette er at kvalitet og mangfold i sentrum dør takket være en byråd som motarbeider byens og de næringsdrivendes interesser. Står også byrådslederen bak denne politikken?