Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen gjorde det alle varetektsfanger hadde ventet på. Han satte foten ned da politiet forsøkte å putte nok en kriminell i den allerede overfylte politiarresten.

— Særdeles gledelig. Endelig har vi å gjøre med en dommer som viser det nødvendige mot. Denne kjennelsen vil definitivt få følger for politiets bruk av glattceller, sier forsvarsadvokat Kaj Wigum.

Tortur

Reglene er klare. Ingen fanger skal sitte lenger enn 24 timer i politiarresten. Da har de krav på å bli overført til en ordinær varetektscelle.

Likevel har politiet i flere år brukt glattcellene flittig. Enkelte varetektsfanger har sittet sammenhengende i arresten i over en uke, før de er blitt overført til fengselet. Årsaken er akutt mangel på varetektsceller i Norge.

— Vi kan ikke løslate personer som er siktet for alvorlig kriminalitet, selv om det betyr flere døgn i politiarresten, mener politimester Vidar Refvik.

Byens forsvarsadvokater er hylende uenige. De betegner bruken av glattcellene som tortur, og viser blant annet til at politiet så sent som i år 2000, fikk skarp kritikk fra Europarådets torturkomité.

Tidsfrist

Dommer Torkildsen kan med et pennestrøk ha satt en stopper for politiets regeltolkning.

I går forsøkte politiadvokat Berit Salbu å varetektsfengsle Wigums klient, en 42 år gammel vinningskriminell.

Torkildsen godtok begjæringen, men stilte som forutsetning at 42-åringen innen klokken 16.15 i går, var overført til en egnet celle. Ellers skulle han løslates.

I kjennelsen heter det blant annet:

«Retten legger til grunn at departementet, som har satt en tidsgrense på 1 døgn, kjenner forholdene i arresten ved Bergen politikammer, og at det er på grunn av den kjennskap departementet har satt tidsbegrensningen for varetektsopphold der. Dette må bety at departementet selv anser lenger opphold i arresten som å være et uforholdsmessig inngrep (...). Av dette følger at hvis siktede innen 1 døgn fra innsettingsordre i arresten overføres til ordinært fengsel, blir han løslate.»

Dommeren mener det i fengselsloven ikke finnes hjemmel for å bruke av politiarresten for varetektsfanger, og presiserer at det må være bevilgende myndigheters oppgave at det finnes nok celler.

Ble ikke løslatt

  • Jeg står for det jeg har skrevet, for øvrig har jeg ingen kommentar til kjennelsen, sier Gunnar Torkildsen til Bergens Tidende.

Den 42 år gamle fangen ble ikke løslatt. Politiet fant nemlig en ledig varetektscelle, og overførte ham til fengselet innen klokken 16.15.

Da fikk det ikke hjelpe at 42-åringen måtte snike litt i køen. Fire andre fanger måtte pent finne seg i å bli sittende, selv om det egentlig var deres tur til å slippe ut av glattcellene. Alle fire hadde ventet lenger enn 42-åringen, tre av dem sitter i dag på fjerde døgnet.

— Utrolig urettferdig og feigt av politiet. Det eneste riktige ville vært å løslate alle sammen, mener Wigum.

Han mener Torkildsens kjennelse vil bli brukt flittig av alle forsvarsadvokater.

— Selvfølgelig vil den bli brukt for det den er verd. Den viser at det ikke nytter å si en ting, og gjøre det stikk motsatte, selv ikke for politiet.

Sorenskriver Erik Eldstad utelukker heller ikke at andre dommere vil gjøre som Torkildsen.

— Vi vil i alle fall utvilsomt diskutere dette mandag. Torkildsen vil utvilsomt få tilslutning til at vi dommere skal være restriktive og stille krav til politiet. Det er det enighet om, sier Eldstad.

NY PRAKSIS: Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen satte foten ned da politiet ville plassere nok en varetektsfange på glattcelle. <br/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN