Det første han lurer på er hvordan kontakten mellom Høyre her i Bergen og Høyre på Stortinget er. Jo takk, Jakobsen, i Høyre har man en utmerket kontakt, både formelt og uformelt, mellom oss i bystyret, vår fylkestingsgruppe samt våre stortingsrepresentanter i samferdselsspørsmål så vel som i andre saker. Derimot kan man lure på i hvor god kontakten internt i Ap er. Aps leder i Hordaland, Ranveig Frøiland, legger skylden på stortingspolitikere for det dårlige busstilbudet i Bergen, mens samferdselsministeren legger skylden på fylkespolitikerne. Så det spørs om ikke Arne Jakobsen skal bruke litt energi på den tydeligvis dårlige kommunikasjonen internt i Ap i stedet. I Høyre er vi ikke så opptatt av å legge skylden på hverandre, men heller av å prøve å finne løsninger.

Jakobsen prøver også fremstille det som om jeg vil rasere kollektivtilbudet i distriktene. Det vet han utmerket godt at jeg ikke vil. Men det som Høyre og jeg har stilt spørsmål ved, er om det ikke er mulig å drive kollektivtilbudet i distriktene mer effektivt, slik at vi kan frigjøre midler til å øke satsingen i Bergen. Dessverre har Arne Jacobsen, hans partifeller og andre allierte gått imot hver gang Høyre er kommet med gode forslag til hvordan dette kan gjøres. For eksempel når Høyre har foreslått anbud som kan gi et bedre kollektivtilbud for en billigere penge, så er vi blitt nedstemt. Høyre har også foreslått endringer i finansieringssystemet for kollektivtrafikken, slik at deler av støtten blir gitt på grunnlag av passasjertall og ikke bare på hvor langt bussen kjører. Dette ville også vært med på styrke bussen i Bergen. Kanskje Arne Jakobsen burde bruke mer tid på å studere Høyres forslag fremfor å prøve seg på billige poenger som han vet ikke medfører riktighet?

Monica Mæland (Høyre), leder komité for miljø og byutvikling