La oss også legge til at når bilene først skal ut og kjøre, er det en fordel at de kjører korteste vei. Da bruker de minst bensin og tid, og forurenser minst.

Arnatunnelen er den korteste veien, og fjellryggen mellom Arna og Bergen sentrum er en barriere som må brytes.

For meg blir dermed Arnatunnelen et meget godt samferdselsprosjekt.

Heidi Havelin stiller i sitt innlegg 27.2. en del spørsmål. I sum går de ut på at hun ønsker å utrede mer. Dette er en kjent forhalingstaktikk fra motstandere av prosjekter. Konsekvensutredningen er allerede på vei, og vil besvare de fleste av spørsmålene hennes. Noen av spørsmålene, som for eksempel muligheten av at en ringvei øst kan erstatte en tunnel, er avvist allerede i forarbeidene til konsekvensutredningen. Det er rett og slett så lite sannsynlig at en kjempeomvei kan erstatte en rett linje, at planmyndighetene har valgt å ikke kaste bort mer penger og tid på noe som barneskolelærdom kan fortelle oss.

Mesteparten av trafikken som vil gå gjennom Arnatunnelen, er etter de analyser som foreligger, trafikk som i dag enten går først gjennom sentrum, så rundt Åsane eller gjennom Helldalen/Midtun. Tunnelen vil dermed redusere belastningen vesentlig for beboerne og skolen i Helldalen, noe som i seg selv er et godt argument. Det tunnelmotstanderne glemmer, er nemlig at all trafikk som genereres i Bergen sentrum eller vest av Bergen sentrum i dag kjører en stor omvei for å komme østover. Disse bilistene kjører uansett innom Bergen sentrum på vei østover. Nettoøkningen på trafikken over Nygårdstangen er relativt moderat, når en tar hensyn til dette.

Det som ikke er moderat, er den sparte reisetiden for dem som i dag må gjøre den store Bergens-omkjøringen via Åsane eller Helldalen. Arbeidsreisende fra Osterøy vil spare 40 prosent i reisetid, fra Voss og Norheimsund 15-20 prosent, og reisetiden fra/til Oslo går ned med 3-4 prosent. Dette er betydelige innsparinger, som også direkte påvirker konkurransedyktigheten til næringslivet, spesielt vest av Bergen, som daglig sender sine trailere østover. Vi snakker en halvtime redusert reisetid hver vei! Der er vel få miljøtiltak som sparer så mye asfaltstøv og dieselforurensning. Tunnelen vil gi Arna bydel og de omliggende kommunene et nødvendig løft. Den økte fleksibiliteten vil gjøre det mer attraktivt å slå seg ned i området, både for privatpersoner og bedrifter.

Det snakkes om dobbeltsporet jernbane som alternativ. Dette er overhodet ikke noe alternativ. Den høyt prisede kollektivandelen mellom Arna og Bergen sentrum via tog, skjuler at denne trafikken er så mye, mye mindre enn trafikken fra andre områder mot sentrum. Bare fra øyene vest av Bergen reiser det nesten 7 ganger så mange daglig til og fra Bergen. Det er lite som tyder på at dobbeltspor vil føre til betydelig flere reisende. En togandel på 40 prosent tyder vel heller på at taket er nådd. Med jernbane får en nemlig på kjøpet den manglende fleksibiliteten som også er svakheten ved den forslåtte bybanen. Toget går der toget må gå, når toget vil gå. Med buss gjennom en ny tunnel, vil mulighetene for et bedre tilpasset kollektivtilbud være større.

Det er på tide å si nei til omveier, både politisk og veimessig. Arnatunnelen er et godt prosjekt. La oss begynne på det, jo før jo heller.

Tom-Christer Nilsen,

gruppeleder Høyre i fylkestinget