Av Hans Edvard Seim, bystyremedlem Høyre

Vedtaket var da i 17 punkter, hvor punkt 16 lyder: «Det vises til tidligere vedtak om vegtunnel gjennom Ulriken». Det var og er partiene Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet som dannet flertall for det omtalte vedtaket.

Bergensprogrammet, slik det i dag foreligger etter vedtak i Stortinget før jul, omhandler ikke Arnatunnelen. Det er antagelig enighet om at prosjektet skal fullfinansieres gjennom trafikantbetaling fra brukerne, og det ligger dessuten i kortene at en såkalt OPS-løsning kan bli valgt. Dette vil i så fall fremskynde ferdigstillelse, og man vil ikke ta penger verken fra Bergensprogrammet eller fra en ny jernbanetunnel.

Det er med tilfredshet man i dag registrerer at en så markant samferdselspolitiker som Arne Jakobsen vil ta opp Arnatunnelen i Arbeiderpartiets programarbeid. Det er grunn til å tro at langt flere i Ap enn Jakobsen har den samme holdning som ham, selv om de hittil ikke har våget å stå frem offentlig. Dette av frykt for partiets venstreside, som primært deler SVs synspunkter på Bergens trafikale utfordringer. Dessuten er det snart nominasjon i Ap! Men for meg er det likevel en gåte at Aps frontfigurer i Bergen, inklusive byrådsleder, mange også daglige bilbrukere, ikke kan akseptere at Arnatunnelen må og vil komme. At Bergens Tidende, tidvis SVs hofforgan på samferdselspolitikk, gjør sitt beste for å motarbeide Arnatunnelen, senest i sin leder 8. januar, er mindre egnet til å overraske. I lederen gjør man sitt beste for å håne KrF og partiets miljøprofil. Jeg mener å kjenne KrFs ledere i Bergen så godt at de ikke vil la seg påvirke av denne form for redaksjonell mobbing. De vil stå ved sine vedtak i denne saken. At avisen som vanlig har lite godt å si om Høyre, både nasjonalt og lokalt, sier kanskje mer om BTs skribenter enn om vårt parti.

Høyre leser meldingen om oppstart av konsekvensutredning for miljøprosjektet Arnatunnel med glede. I første omgang synes for meg alternativet med påkobling i Fløyfjellstunnelen å være å foretrekke. Dette vil koble trafikken opp mot de eksisterende moderne vei— og tunnelsystemer mot nord, vest og sør, og ikke belaste Fjøsangerveien/Sjølinjen direkte. Rask innkjøring til ByGarasjen og Klostergarasjen er også klart fordelaktig. Åsane og nordre innfartsåre vil få en avlastning, og sentrumshandelen vil kunne få et velkomment oppsving.

Inntil konsekvensutredningen foreligger, håper jeg at Arne Jakobsen lykkes med å snu sitt Arbeiderparti. Å snu den lokale meningsmonopolist Bergens Tidende i denne saken kan vi dessverre bare glemme.