Det store flertall av de bilene som ville kjøre gjennom Arnatunnelen er naturligvis de bilene som i dag kjører rundt Ulriken, enten via Åsane eller Fana. Arnatunnelen ville kanskje medføre en liten økning av biler inn til sentrum, men denne miljøulempen ville i så fall være liten i forhold til den svære trafikkavlastningen som Åsane og Fana ville oppleve, en avlastning som ville ha bedret fremkommeligheten for bussene i disse bydelene.

En biltunnel gjennom Ulriken burde ha kommet for mange år siden, ganske enkelt fordi samfunnet trenger et tjenlig veinett, ikke minst mellom landets to største byer. Norsk industri har vesentlig høyere transportkostnader enn industrien i land det er naturlig å sammenligne oss med, ikke minst pga. et dårligere veinett. Høye transportkostnader svekker konkurranseevnen, noe som igjen kan sette arbeidsplasser i fare. De som er bekymret over den økende arbeidsledigheten burde også tenke på vårt lands konkurranseevne.

Det er svært viktig å begrense trafikken av privatbiler inn til sentrum. Men dette må gjøres ved å bygge ut et velfungerende kollektivtransportsystem. Det er ingen motsetning mellom å styrke kollektivtrafikken og å bygge Arnatunnelen, da sistnevnte vil bli bompengefinansiert.

Motstandere av Arnatunnelen har hevdet at tunnelen ville bety slutten på lokaltoget fra Arna. Men det er lite sannsynlig. I Oslo-området reiser svært mange med lokaltog, selv om man har utmerkede veier.

HARALD WIGUM,

BERGEN