Av Bjørn Ove Edvardsen

Med referanse til nylig meningsmåling om Arna-tunnel, kommer det klart frem at nesten 60 prosent av bergenserne ønsker dette prosjektet hjertelig velkommen. Dette resultatet faller tydeligvis en del politikere tungt for brystet, og det hevdes fra den kanten at bergenserne ikke har forstått konsekvensene av en slik tunnel.

Jeg vil heller snu saken på hodet og si at flertallet av bergenserne har forstått utmerket godt at det utelukkende er fordeler med en slik tunnel, og ingen ulemper. Jeg vil derfor hevde at det er de politikere som ikke fatter og begriper dette, som ikke har forstått konsekvensene ved bygging av en tunnel, eller rettere sagt konsekvensene av å la være.

Kort fortalt må dagens trafikk via Åsane for å komme videre til eller gjennom Bergen. Avstanden fra Arna er 23 kilometer, mens en tunnel vil være 7 kilometer. Med en døgntrafikk på 25.000 kjøretøy vil man redusere kjørelengden og bensinforbruket for denne trafikken med henholdsvis 400.000 kilometer og 40.000 liter bensin hver dag. På ett år reduseres trafikken med 146.000.000 kilometer og 14.600 tonn drivstoff. Disse fakta taler for seg selv, og fordelene med mindre forurensning, veivedlikehold, ulykker, reduserte transportkostnader, tidsbesparelse osv. er åpenbare, i hvert fall for nesten 60 prosent av byens befolkning.

Til og med trailersjåfører får tid til å legge på kjetting over fjellet, til for eksempel Oslo, slik at de kan holde seg trygt på veien vinterstid. Det er også verdt å merke seg at ca 90 prosent av trafikken østfra til og gjennom Bergen ikke kommer fra Arna, men bare passerer Arna på sin vei vestover/østover. Kun ca 10 prosent av trafikken oppstår i Arna.

Noen prøver å avspore debatten ved å hevde at vi bør bygge ny tunnel for tog til Arna i stedet for veitunnel. Poenget er imidlertid at vi ikke har behov for ny tunnel for tog til Arna. Dette fordi det ikke er trafikken til og fra Arna som er problemet, men trafikken øst/vest som utgjør ca 90 prosent. Dessuten går det 46 daglige avganger med tog mellom Arna og Bergen, og per i dag er det flere tusen ledige plasser daglig. Vi har med andre ord god togkapasitet, og skulle vi få et fremtidig kapasitetsproblem, kan frekvensen økes, samt at man kan, tro det eller ei, kjøre kollektivt i buss gjennom Arna-tunnelen.

Enkelte hevder at trafikkmengden erfaringsmessig øker med tunnel. Hvis Bergen med Arna-tunnel skulle tiltrekke seg 10.000 flere reisende per dag som ønsker å handle i Bergen, kjøpe fisk på torget, bo på hotellene i byen, spise på restaurant, gå på kino, teater osv, eller kort sagt tømme lommebøkene sine i Bergen. Er dette et problem?

Den eneste ulempen jeg kan se med å bygge enda en tunnel rundt Bergen, er at enkelte politikere tydeligvis får et slikt tunnelsyn at de totalt mister evnen til å heve blikket og tenke fremtidsrettet og visjonært på byens vegne. Bergen bør videreutvikles og styrke sin posisjon som et regionalt attraktivt kraftsenter, og for å få dette til bør enkelte politikere heve blikket og se fremover, og slutte med egen navlebeskuelse.

Det er kommunevalg i år, og jeg har full tillit til at bergenserne vet å verdsette fremsynte, visjonære politikere, som arbeider langsiktig for byens og regionens beste på innbyggernes vegne.