I denne forbindelse ble det også gitt en vurdering av spesialforsikringer mot skade på elektriske apparater. I reportasjen ble det fremhevet som en fordel at det ikke er egenandel på slike forsikringer, mens ulempen er at forsikringene ikke omfatter skade som følge av uforsiktighet, bare uhell. «Husk på det, når du skal beskrive hva som skjedde da kjøleskapet veltet og gikk i stykker,» er BTs råd.

Denne anbefalingen kan oppfattes på flere måter. En mulig tolkning er at når kjøleskapet ligger veltet og ødelagt, så bør man utforme skademeldingen på en måte som gjør at hendelsen fremstår som et uhell, selv om det i realiteten var uforsiktighet som førte til at kjøleskapet veltet. Hvis det er dette som har vært journalistens mening, vil vi klart advare forbrukerne mot å følge rådet. Da gjør man seg nemlig skyldig i svik mot forsikringsselskapet. Hvis dette oppdages blir resultatet ikke bare at erstatningen uteblir; forsikringsselskapet vil normalt også forfølge saken med politianmeldelse. Straffeloven gir inntil seks års fengsel for forsikringssvindel, men selv med en henleggelse av saken «etter bevisets stilling» har rullebladet fått en plett som kan merke en person for livet.

Bergens Tidende skrev mandag 31. mars at det ble avdekket nesten tusen tilfeller av forsikringssvindel i fjor. Mange av disse sakene er «fillesaker», som eksemplet med en usann beskrivelse av hva som førte til at et kjøleskap veltet og ble ødelagt. Forsikringsbransjen satser store ressurser på å få avdekket også de små sakene, fordi det har en forebyggende effekt. Som regel vil erfarne skadesaksbehandlere nokså lett «lukte lunten», og er svindelbevisene gode nok, går sakene automatisk til politiet.

Bare i fjor avslørte Vesta, som har ca. 22 prosent av markedet, svindel blant våre kunder for 80 millioner kroner. Det mange ikke er klar over, er at hver eneste forsikringstaker i dette landet hvert år må betale en premie som er ca. 1800 kroner høyere enn den burde være, fordi et mindretall gir uriktige opplysninger og får erstatninger de ikke har krav på.

Vi som arbeider med forsikring håper derfor vi har BT med oss når vi så sterkt vi kan fraråder folk å sende uriktige skademeldinger. Ærlighet varer lengst — også mot forsikringsselskapet!

INGRID HOLM SVENDSEN, INFORMASJONSDIREKTØR, VESTA