Av Ole Joh. Sætre,leder KFOs Pensjonistforum I Dagbladets onsdag 26. juli kommer professor Knut Rasmussen ved universitetet/Regionsykehuset i Tromsø, med en tankevekkende beskrivelse av den virkelighetsoppfatning som i dag eksisterer ved våre sykehus generelt, og ved våre større regionsykehus spesielt. Professor Rasmussen funderer over det han har kalt: "det umulige valget", og behandler først og fremst dagens stykkprisordninger ved sykehusbehandlinger. Etter Rasmussens beskrivelse er det forståelig at valget er vanskelig. Det må jo være noe fundamentalt galt med et system som langt på vei risikerer å ekskludere de sykeste og svakeste fra den behandling det egentlig haster med å få gitt. "Nå i krisetider — sier professor Rasmussen - må jeg imidlertid begynne å skille mellom de pasienter som lønner seg og de som ikke lønner seg. De som ikke lønner seg, må jeg sette på venteliste, forsøke å få overført til en annen institusjon eller la dø i fred" Han sier også rett ut at "politikerne har skapt et spill de ikke forstår." Det er sterke ord alt dette, herr helseminister. Og betenkeligheten er svært stor, blant oss eldre. Og jeg føler å måtte spørre rett frem: Har helsenorge spilt helt fallitt.? Vi snakker så fint om velstandsnorge, om vårt rike land. Og vi vet at milliardene strømmer over oss for tiden. Og så allikevel ? Ett eller annet sted må det være en fatal feil i selve organiseringen og driften av velstandslandet Norge. Kan det være riktig, som professor Rasmussen fremholder, at dere politikere ikke selv forstår det "spillet" dere har skapt ? I så fall må dere i anstendighetens navn stå åpent frem og melde pass. Før det blir helt kaos. Dere må forstå at slike beskrivelser fra en av våre fremste fagfolk på området ikke kan gå upåaktet forbi. Vi som i dag kommer inn under begrepet pensjonister, er i antall langt over 600.000. Om vi skulle tillate oss å se fremover, er det jo nettopp den situasjonen svært mange av oss må se i øynene. Det blir en av oss som neste gang kan bli gjenstand for det umulige valget professor Rasmussen, og hans kolleger må foreta. Kan du forstå at slike tanker skaper frykt og uro blant mange av oss som nå er inne i en siste del av livet? Dette er ingen spøk, herr helseminister. Det er verken mer eller mindre enn "dødsens alvor". Det er bare du og dine som kan gjøre noe med "det umulige valget". Ballen er din, Tore Tønne...