— Den prisen fortjener han! Få personer fra Bergen har betydd så mye for barn og voksne i utlandet som Magne Raundalen, mener psykolog Atle Dyregrov, leder for Senter for krisepsykologi i Bergen og en av dem som har fulgt han utenfor landets grenser.

Inspirert og provosert

I 25 år har Magne Raundalen fartet rundt i landet og gitt råd om barneoppdragelse og oppvekstvilkår for barn. Han har inspirert, provosert, skapt debatt og fått folk til å tenke. I TV, aviser og hos Barneombudet har han vært rådgiver og pådriver i spørsmål om barn. Det siste tiår har han særlig arbeidet med krigsbarns traumer og samtalt med barn og voksne i Rwanda og Jugoslavia.

— Magne Raundalens innsats er formidabel og av stor betydning. I hele sitt livs virke har han kompromissløst evnet å sette barn på dagsordenen, sier fungerende barneombud Knut Haanes. Også han er oppriktig glad for at Magne Raundalen får denne æresprisen.

Internasjonal tyngde

— Magne Raundalen har en tyngde internasjonalt som jeg håper langsomt kan gå opp for oss. Han har en kompetanse og er en ressurs mange burde benytte seg bedre av, mener Haanes og opplyser at Barneombudet ikke minst har hatt god nytte av Raundalen i arbeid med asylsøkerbarn.

Magne Raundalen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet der til 1975 og var ved Universitetet i Bergen i 15 år før han ble knyttet til Senter for krisepsykologi. Nå arbeider han mer frittstående som psykolog, foredragsholder og forsker. Samtidig har han opplevd at barnebarn gir livet en ny dimensjon.

— Mange foreldre og fagarbeidere er berørt av Magne Raundalens undervisning og foredrag. Han er et av de meste sjenerøse mennesker jeg vet om.

Ikke minst har han vist enkle mennesker i krigsherjede land respekt, påpeker Atle Dyregrov.

Forebyggende innsats

I sommer skrev Mange Raundalen en kronikk i Bergens Tidende om barn og kriminalitet. Vi siterer: «Omfattende barnepsykologisk forskning i de siste 30-40 år har pekt på skader i tilknytning mellom barn og omsorgsgivere og andre nære voksne før barnet er blitt tre år, som ett av de mest avgjørende, tidlige stegene i feil retning på veien til kriminalitet. Hvis man tror på denne forskningen, bør den forebyggende innsatsen flyttes fra Justisdepartementet til Helse- og Barne- og familiedepartementet.

Innsatsen, den faglige vinklingen og pengene må først og fremst tilfalle fødeavdelingene og helsestasjonene, og ikke minst samarbeidet mellom disse, fordi det først og fremst er her at nasjonale institusjoner ser og møter foreldre og barn i denne utsatte aldersgruppen», skrev Raundalen.

ÆRESPRIS: Magne Raundalen tildeles UNICEF Norges ærespris mandag.
ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN