I de siste årene har dessverre den norske sjømann måttet tåle mange ydmykelser. Flere tusen sjøfolk ble sendt i land da rederiene i stedet satset på filippinere, arabere mv. som arbeidet for et par dollar dagen. Myndighetene virket totalt handlingslammet, og mange sjøfolk var med et blitt «ubrukelige». Vi kan alle tenke oss hvordan dette måtte føles!

Det kan virke som folkene i Sjøfartsdirektoratet sitter på sine kontorer og spekulerer på hvordan de best mulig kan utforme lover og forskrifter som fornærmer sjøfolk. Det siste pålegget som er hentet fra EU-byråkratene er at sjøfolk som er noen kilo for tung ikke har noe til sjøs å gjøre, for da er man plutselig blitt en sikkerhetsrisiko dersom det skjer en ulykke. Etter min mening er dette både ærekrenkende og fornærmende overfor norske sjøfolk!

Hvordan direktoratet i fullt alvor kan forsvare at sjøfolk som har reist ute i 10 — 20 - 30 år er blitt en sikkerhetsrisiko til sjøs pga. at enkelte veier noen kilo for mye, er og blir en gåte. Derfor vil Kystpartiet i Askøy skrive brev til vår stortingsrepresentant Karl Anton Swensen slik at han tar dette opp med fiskeriministeren. Så får vi alle håpe at dette dustepålegget havner der det hører hjemme, nemlig i søppeldunken!

JAN-OVE FROMREIDE,

GRUPPELEDER KYSTPARTIET I ASKØY