GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no

På et fagforeningsmøte torsdag kveld ble det opprettet en aksjonskomité som skal organisere streiken og fremtidige aksjoner. Fagforeningsstyret ble sendt på dør før vedtaket om streik ble gjort.

Bakgrunnen for streiken er sterk forbitrelse blant de ansatte mot måten bedriften har gjennomført den dramatiske nedbemanningen på. Ved tidligere anledninger har alltid de ansatte vært med i prosessen. Denne gangen har bedriften ensidig bestemt hvordan nedbemanningen skulle foregå.

– Det er første gang i Bjølvefossens historie at vi har vært totalt tilsidesatt og det er det de ansatte reagerer på. Vi gir beskjed til bedriftsledelsen om at vi ikke godtar dette. Vi forlanger at de kjører prosessen på nytt igjen under medvirkning av de ansatte, sier Frode Wollestad som er medlem av aksjonskomiteen ved bedriften

– Betyr det at dere ikke aksepterer noen form for nedbemanning?

– Vi aksepterer effektivisering. Det er vi innforstått med, men omfanget er for stort, og vi reagerer på gjennomføringen av dette. Effektiviseringen må legges opp slik at folk får mulighet til å omstiller seg på vettig vis.

De ansatte reagerer og sterkt på de svært korte fristene som er gitt på tilbudet om etterlønn.

– Folk er under et sterkt press. Sier du ja og sier deg opp, får du en økonomisk kompensasjon. Hvis ikke får du ikke en krone. Gjennomføringen skjer uten hensyn til ansiennitet. Det er et rottekjør uten like.

Streiken i morgen er bare en første markering blant flere.

– Vi har planlagt noen aksjoner, og aksjonsformene vil bli vurdert under veis, avhengig av reaksjonen fra bedriftsledelsen. Det vil vi komme tilbake til, sier Wollestad.