— Dette fører til at Norge taper konkurransen om arbeidskraften i Europa. Folk vil ikke lenger komme hit. Det kan ikke ha vært meningen da reglene ble vedtatt, sier markedsdirektør i Aetat, Terje Tønnessen, til Bergens Tidende. 1. januar kom nye forskrifter som innebærer at utlendinger som vil flytte til Norge ikke lenger kan ta med seg bilene sine avgiftsfritt til landet.

Ombestemmer seg

De nye reglene har gjort arbeidsmarkedsetaten bekymret. De vet hvor avhengig Norge er av arbeidskraft fra utlandet. Nå opplever de at flere utlendinger vegrer seg mot å søke jobb i Norge.

— Hvordan mulighetene er for å ta med seg bil til Norge er noe av det første arbeidssøkere fra EØS-området spør oss om når vi er ute og informerer. Mer enn en gang har vi opplevd at utenlandske arbeidssøkere har ombestemt seg når vi forteller dem om de nye norske avgiftsreglene, sier markedsdirektør i Aetat, Terje Tønnessen.

50.000 kroner

Han nevner et eksempel: En arbeidstaker fra Tyskland som har med seg en fem år gammel VW Golf i flyttelasset må betale rundt 50.000 kroner i avgift til den norske staten.

— Disse reglene gjør at vi blir mindre konkurransedyktige her i landet. Vi prøver å lokke med at Norge er et fint land å bo i, men det butter litt imot når vi begynner å snakke om avgifter. De fleste har liten forståelse for at de må betale ny avgift for en bil de allerede har betalt for der de kommer fra, sier Terje Tønnessen.

Stortinget bevisst?

Aetat lurer nå på om stortingspolitikerne egentlig vet hva de var med på da de stemte for dette forslaget i november i fjor.

— Stortinget har trolig ikke vært oppmerksom på at dette vil gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å rekruttere arbeidstakere fra EØS-området. De nye reglene synes å være tilpasset nordmenn som etter et opphold i utlandet flytter tilbake til Norge, ikke utlendinger som vil arbeide i Norge, heter det blant annet i et brev som Aetat har sendt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Unntaket

Det finnes imidlertid et unntak fra avgiftsbestemmelsene, opplyser Mette Laulo i Oslo og Akershus tolldistrikt. Utenlandske arbeidstakere på midlertidige kontrakter i Norge som varer mindre enn to år slipper å betale toll på bilen sin.

For Terje Tønnessen i Aetat hjelper ikke det så mye.

— Vi arbeider for å få arbeidskraft til Norge som kan være en stund. Derfor slår de nye reglene galt ut uansett, sier han.

Aetat mener at Norge «alltid vil være et land for spesielt interesserte».

— For de fleste arbeidstakere på det stramme arbeidsmarkedet i Europa vil det være mer fristende å lære seg engelsk og fransk enn norsk. Norge har fra før rykte som høykostland. Bilavgiften hjelper ikke akkurat på dette bildet, sier Tønnessen.

fakta/bilavgifter

    1. januar i år kom nye forskrifter som ikke lenger gjør det mulig for nordmenn, eller utenlandske arbeidssøkere, å ta med seg bilen sin avgiftsfritt til Norge etter et opphold i utlandet.
    • Tidligere var dette mulig, på visse vilkår. Nå må alle, til og med diplomater, betale avgift når de flytter til Norge.
    • Det hjelper ikke at en nordmann har jobbet i utlandet i en mannsalder. Når han eller hun flytter hjem igjen må de betale biltoll uansett.
    • Fram til mai 2003 gjelder likevel visse overgangsordninger. Fram til da vil den som kjøpte bil før oktober 2001 få helt eller delvis avgiftsfritak.
    • Utlendinger som får jobb i Norge kan slippe avgift på bilen dersom kontrakten varer mindre enn to år.