I Nordhordland heradsrett i går ga hun den tiltalte 32-åringen de aller beste skussmål. Hun har selv anbefalt 32-åringen å utdanne seg til barne— og ungdomsarbeider. Selv om hun ikke kjenner gutten som skal ha blitt utsatt for et svært grovt sex-overgrep fra 32-åringen, svarte hun på direkte spørsmål at i hennes øyne er mannen uskyldig. Hun bebreider ham heller ikke for at han ikke sa fra om den meget alvorlige tiltalen mot ham, før det gjenstod seks uker til hovedforhandlingene.

Kommunalt avlastningshjem

I over to år etter at 32-åringen ble anmeldt og politietterforsket for sex-overgrep, arbeidet han som vanlig på et kommunalt avlastningshjem for barn og ungdom i Bergen. Da han til slutt fortalte sin nærmeste overordnede om at han var tiltalt for et grovt sex-overgrep mot en 12 år gammel gutt, oppfordret hun ham til å sykemelde seg.

— Hvis han skulle være uheldig og bli dømt, kunne det bli spørsmål om hva vi gjorde når vi fikk vite om saken, fortalte avdelingslederen, som likte dårlig å forklare seg i åpen rett. Hennes begjæring om at dørene måtte lukkes når hun skulle vitne, ble imidlertid avvist av Nordhordland heradsrett.

To støttekontakter tiltalt

Denne uken har to støttekontakter møtt for retten i Hordaland – en 49-åring i Bergen byrett, og en 32-åring i Nordhordland heradsrett. Begge er tiltalt for alvorlige sex-overgrep mot små gutter.

Mens 49-åringen er tiltalt for å ha misbrukt gutten han var støttekontakt for, skal overgrepet som 32-åringen er tiltalt for ha blitt begått mot en gutt som han hadde kontakt med på fritiden. Likevel er det stor forskjell på hvordan helse- og sosialadministrasjonene i de to bydelene har reagert på det som er skjedd:

  • I saken mot 49-åringen var det sosialkontoret som anmeldte forholdet. 49-åringen fikk sparken med det samme anklagene mot ham ble fremsatt.
  • I saken mot 32-åringen fikk ikke arbeidsgiver vite noe før det gjenstod seks uker til rettssaken. 32-åringen ble oppfordret til å sykemelde seg, og saken dysset ned. Verken tiltaltes kolleger, eller foreldrene til barna som bruker avlastningshjemmet, ble varslet om det som hadde skjedd.

- Burde blitt varslet

Helse- og sosialsjefen i bydelen der 32-åringen er ansatt, er av en annen oppfatning enn tiltaltes nærmeste overordnede.

— Prinsipielt mener jeg at arbeidsgiver burde blitt varslet, når anklagene går på sex-misbruk og vedkommende jobber så tett med svake grupper.

Ideelt sett burde ikke vedkommende fortsatt å jobbe med barn, etter at denne saken dukket opp.

På den andre side har vi ingenting å utsette på den jobben han har gjort hos oss, sier helse- og sosialsjefen til Bergens Tidende.