Det er Eide Marine Services A/S og Riise Underwater Engineering A/S som samarbeider om å fjerne både vrak og fiskelast fra det havarerte fryseskipet «Green Ålesund» i Bleivik utenfor Haugesund. Etter planen skal arbeidet være endelig avsluttet i begynnelsen av mai.

Arbeidet med å hente opp fisk fra bunnen og i bruddsonen på vrakdelen skal sikre at last i fartøyet faller ut og spres under løfteoperasjonen. Denne del av arbeidet er beregnet å være avsluttet 13. mars.

Det er nødvendig å heve vraket for å få fjernet all fiskelasten. Både forskipet og akterskipet skal slepes til Høylandsbygd i Kvinnherad kommune for å bli hevet og satt på lekter. Deretter skal lekteren med vrakdelene flyttes til Skåneviksfjorden hvor fiskelasten skal sorteres og håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

Fisken skal kvernes og er planlagt dumpet på dyp større enn 1.000 meter.

Fryseskipet «Green Ålesund» grunnstøtte og sank ved Bleivik nær Haugesund 15. desember i fjor. Skipet var ved havariet lastet med 3.200 tonn fisk.

Fiskelasten utgjør en akutt fare for forurensning i området. Noe av fiskelasten har i perioden fra havariet og fram til i dag havnet på sjøbunnen.

NTB