Javel, ja. Da kan kanskje en representant for partiet forklare følgende:

Redd Barna betaler i dag 8 millioner i avgifter til staten. På grunn av den nye momsreformen vil dette beløpet øke til 13 millioner. Konsekvensen er at tilbudet til barn i inn— og utland må reduseres tilsvarende.

Redningsselskapet betaler årlig rundt 30 millioner i avgifter. Etter reformen vil dette beløpet bli rundt 38 millioner. Dette tilsvarer driften av to redningsskøyter.

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke betaler i dag 3,8 millioner i moms pr. år. Nå vil de måtte betale ca. 10,8 millioner. Økningen alene tilsvarer driftskostnadene ved de fire hjerte- og lungesentrene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har den siste tiden gitt uttrykk for at organisasjonene skal få kompensert de ekstrautgiftene momsreformen påfører oss. Men ved å se på hva som skjedde med Redningsselskapet, er ikke dette mye å satse på. Selskapet ble lovet kompensasjon da halvparten av de sjøansatte mistet sjømannsfradraget. Det fikk de i ett år - så var det slutt.

I år er det faktisk FNs frivillighetsår. Hvordan ønsker Ap å forklare det som de setter i gang på det frivillige området i Norge?

Gunnar Johannesen,Bergen