«Denne gangen» skal vi satse på eldreomsorgen og Skole-Norge» er det som går igjen. Ap-topp Ranveig Frøiland er ute og forteller om hva Arbeiderpartiet har gjort for skolene i Norge. Egen arbeidsmiljølov for elevene er det som må til for at det Ap-styrte Norge skal ta hensyn til elevene.

Hvorfor i all verden dukker dette opp akkurat nå da? Tidligere har Thorbjørn Jagland gått ut i Kommunal Rapport og gitt Høyre og Frp skylden for dagens mangler ved skolene i Norge. «Elever går på skoler der inneklimaet er så dårlig at ungene får astma og hodepine,» sa Jagland. Når Fremskrittspartiets representanter har påpekt skjevhetene ved skolesystemet, har vi blitt beskyldt for å drive krisemaksimering. Nå er det valgkamp, og «alle» er på banen og skal fortelle hvilke fantastiske planer de har for de unge og de eldre. Det er til og med legitimt å snakke om å bruke litt av overskuddet av oljefondet, noe som Jens Stoltenberg har gjort seg til talsmann for. Men er man i posisjon, så er det jo ikke valgkamp, da er det en ansvarlig linje.

Det er grunn til å minne om at Arbeiderpartiet sitter i regjeringsposisjon i Bergen med sitt byråd — hvor har satsingen på skole vært frem til nå? Det har vel heller vært sparekniven som har fått herje i bydelene, hvor marginale budsjettrammer har gjort skole og eldre til den tapende part. Vi i Fremskrittspartiet innrømmer at vi driver valgkamp, men vi driver den i motsetning til de andre partiene hele året.

BJØRN-TORE OLSEN,BYSTYREREPRESENTANT FREMSKRITTSPARTIET