Ukentlig rapporterer i media forteller om stadig stigende arbeidsløshet.

At mennesker går ledige er sløsing med menneskelige og økonomiske ressurser.

Arbeiderpartiet har alltid, og kommer alltid til å kjempe mot at arbeidsføre mennesker ikke får brukt sin skaperevne og arbeidskraft.

Arbeiderpartiet vil arbeide for å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye både i industrien, i næringslivet ellers og i offentlig sektor. Innenfor offentlig sektor skapes det for tiden en stor usikkerhet med den politikk som Victor Normann fører. «Ansatte frykter slakt av Statskonsult» kan man lese i dagens næringsliv tirsdag 19. august. A-etat omstruktureres til det verre, og flere statsbedrifter skal nedlegges og omlegges.

Etter min mening er det viktig med fornyelse og forbedring overalt, men ikke slakting av arbeidsplasser for slaktingen skyld.

Arbeiderpartiet er bekymret for den økende ledigheten blant ungdom. Etats tall ved utgangen av juli viser en total arbeidsledighet i Norge ved utgangen av juli på 97.559 borgere. Av disse er 31.184 ungdom under 29 år.

Mange av disse er studenter med høyskole utdannelse som ikke får seg jobb. Min sønn avsluttet i år sine sivilingeniør eksamener, og de færreste i klassen har fått jobb. Dette er en faretruende situasjon. Det er fremtidens Norge som skoleres ut i usikkerhet. Det er ungdom som sitter med store studielån, og skal etablere seg med familie og bolig.

Arbeiderpartiet fremmer tiltak for å få ned arbeidsledighet blant ungdom, og har fremmet forslag om å garantere ungdom opptil 25 år et tilbud om jobb, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak slik at ingen blir gående ledig utover 6 måneder. Arbeiderpartiet mener videre at det er nødvendig å sikre at lærlinger i utsatte bransjer får mulighet til å fullføre læretiden. Dessverre fikk ikke AP flertall for denne såkalte ungdomsgarantien i Stortinget i vår.

HEIDI KARIN MONSEN, MEDLEM AV ARBEIDERPARTIET