Vi vet at ukontrollerte utslipp i forbindelse med tradisjonell utvinning og transport av olje innebærer stor risiko for dyre— og fugleliv langs kysten. Bekymrede forskere har i tillegg uttrykt at den jomfruelige kysten i nordområdene er mer sårbar for forurensning, slik at utslipp i forbindelse med prøveboring, utvinning og transport vil være enda mer dramatiske i disse områdene.

Det er overraskende lite nytenkende når LO foreslår å øke investeringene til ikke-fornybar energi. De dropper alle intensjoner om å senke utslippene av klimagassen CO2, nå som bilindustrien endelig har begynt å forske alvorlig på alternativer. LO bør heller komme med forslag som kan gi oljeavhengige Norge flere bein å stå på.

Til syvende og sist rammer straffen for miljøsynder oss selv. Vi blir oftere og alvorligere syke, og kan ikke lenger høste fritt av naturen omkring oss. Kanskje kommer min ett år gamle sønn om tjue år til å spørre meg om vi ikke visste at vi forringet det miljøet han må leve i resten av sitt liv. Vil jeg da kunne se ham i øynene og si: Vi visste det, men pappa ville ha en jobb, skjønner du.

MARIANNE BAKKE,

PARTILØS SMÅBARNSMOR