I en lederkommentar til fredspristildelingen skriver Bergens Tidende 12. oktober at «den ene fredsprisvinneren, Shimon Peres, har vært med på å bombe den andre, Yasser Arafat».

Men sannheten er jo at den ene fredsprisvinneren, Yasser Arafat, har fortsatt sin terrorvirksomhet også etter at han fikk Nobels fredspris. Dette foreligger det mange og uimotsigelige beviser på, slik at Shimon Peres med god grunn kunne ha vært med på å bombe Arafat.

For ikke å gjøre ham til «martyr», har Israel istedenfor valgt å isolere ham, slik at han ikke så lett kan fortsette med sine djevelske aktiviteter.

AXEL SAXE, HAGAVIK