og trekker flg. konklusjon, godt hjulpet av Steinar Lem: Høyres politikk er smålig og grotesk egoisme.Det er først og fremst kuttene i u-hjelpen som forårsaker denne "smålige og groteske" konklusjon. U-hjelpen har lenge vært et smertens barn .Grove misbruk beviser manglende kontroll.Store midler er blitt brukt til andre formål enn humanitær hjelp.Bare ett eksempel er nok.: Sri-Lankas skjebne. Når artikkelforfatterne fremstiller det som om Høyres kutt i uhjelpen tas direkte fra sultne barn for å heve levestandarden her hjemme, er det en forvridning som ikke hører hjemme i en ærlig politisk diskusjon. Hvis Høyres kutt kan tvinge frem en kontroll som sikrer at hjelpen når frem og at misbruk straffes, er vi kommet langt skritt videre mot en rettferdig forvaltning.Høyres krav om høyere kunnskapsnivå omfatter også "vern av varige verdier" og vil derfor bli en kraftig motvekt mot materialismen-.APs plutselige omsorg for skolebygninger er nærmest patetisk. Falleferdige skoler, forfall i forsvar og helsevesen er jo alt resultatet av Aps politiske syn på vedlikehold av verdier .Hvorfor bare skolene? Hva med aldershjem og kirker for bare å nevne noen eksempler?I sannhet trenger Norge en ny regjering med nye mål og nye midler.DAGNY HYSING-DAHL