— Vi overtok dette apoteket for to måneder siden, og de har tydeligvis satt for høye priser på enkelte varer. Vi har vært i kontakt med dem nå, og de skal justere disse prisene i forhold til det Trygdeetaten dekker, sier Marit Andrew, fagdirektør i Alliance UniChem.

Kjeden består av 90 butikker over hele landet, og dekker vel 20 prosent av markedet.

Farmasøyt Øystein Larsen på apoteket på Sotra har på grunn av denne saken oppdaget at apoteket har hatt for høy pris på en del produkter i to ukers tid, men ingen vil få refundert det de har betalt for mye.

— Nei, for dette er ikke en ulovlig pris, men vi justerer nå for å ha samme priser som resten av kjeden. De som kjøper billigste produkt dekket av Rikstrygdeverket vil fra nå av få det gratis, lover Larsen.

I Trygdeetaten er de overrasket over at det finnes apotek som ikke holder seg til de prisene Rikstrygdeverket har forhandlet frem.

— Det skal være mulig for en bruker med blå resept å gå inn på ethvert apotek og få medisiner og nødvendig utstyr gratis, så lenge de velger de billigste produktene. Dersom noen må betale for dette, overrasker det meg veldig, sier Liv Welde Johansen, kontorsjef ved prisforhandlingskontoret hos Rikstrygdeverket.

Rikstrygdeverket vil nå sjekke hva som er praksis hos de ulike apotekene her i landet og finne ut om det er flere som har fått beskjed om at de må betale egenandel selv om de har blå resept.