— Lærerne må ha styringen og lede alt elevene involveres i, men det er et fremskritt for oss å benytte andre fagfolks kompetanse, sier undervisningsinspektør Randi Halseth ved Ortun ungdomsskole i Bergen.

Ortun og Lynghaug skoler har sammen utarbeidet et alternativ for åtte elever i 9. klasse. To dager i uken er de på Rosenlund gård der de steller dyr, snekrer og tar forefallende arbeid. De jobber også med garn og båt i Nordåsvannet.

Opplegget fungerer svært godt. Noen elever samarbeider med dramalinjen ved Fyllingsdalen videregående skole. Ortun har også en alternativ klasse for noen elever og har trukket sosionomer fra Ungdomsbasen inn i skolen noen timer i uken.

— Skolen trenger mer tverrfaglighet, og vi har absolutt en plass i skolen. Vi kan mye om barn og om konflikter, men vi er ikke lærere. Jeg ser for meg at vi samarbeider med pedagogene eller fungerer som veiledere, sier fylkessekretær Oddny Miljeteig i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i Hordaland.

— Det er en spennende tanke at flere profesjoner har samarbeid om elevene. Men at sosialarbeidere skal inn og ta ansvar for disiplinproblemer helt og fullt er et feil signal. Det bør være læreren som har det overordnede ansvaret for læringsmiljøet, sier Torstein Selvik, studieleder for allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

Førsteamanuensis og styrer Øyvind Mikalsen ved Institutt for praktisk pedagogikk ved Universitetet i Bergen er i utgangspunktet skeptisk til sosialarbeidere i skolen.

— Vil de være pedagoger i tillegg? Oppdragelsen er først og fremst foreldrenes ansvar. En del foreldre vil vel reagere når de blir fratatt dette ansvaret, sier Mikalsen.