De augustinske korherrene fra Klosterneuburg utenfor Wien skal også overta ansvaret for driften av St. Paul menighet i Bergen.

De første munkene er på plass i Bergen sommeren 2003, og etablerer klosteret i en nyinnkjøp eiendom i Parkveien 32 — like ved Nygårdsparken. For få uker siden gjennomførte augustinerordenen i Klosterneuburg en avstemning og ga grønt lys for å sende en gruppe korherrer, som er presteutdannede munker, til Bergen. I starten vil to korherrer åpne det nye klosteret. Etter hvert kommer det flere til.

Aloisius og Markus

De to første augustiner-munkene er opprinnelig nordmenn som i mange år har levd i klosteret utenfor Wien, og også arbeidet som prester i lokale katolske menigheter i byen. Korherrene Aloisius og Markus ser frem til å starte et nytt liv som kombinerte munker og prester i Bergen sentrum.

Deres sivile norske navn er henholdsvis Arnstein Brodersen og Bent Eidsvig. Til Bergens Tidende sier Eidsvig - eller korherre Markus - at etableringen i Bergen skjer etter oppfordring fra den katolske biskopen i Sør-Norge.

Vender tilbake

— Vår abbed her i Klosterneuburg har i alt fått fem kall fra Norge. Å dra til Bergen er en motytelse for at kirken i Norge har sendt folk til oss. Dessuten ønsker vi bedre forbindelseslinjer til Norge, legger han til.

— Vi ser veldig frem til dette. For augustinerordenen er dette som å komme tilbake. Den sammen ordenen drev nemlig et større kloster i Bergen fra ca. 1150 til 1537. Den gangen lå klosteret omtrent der Tinghuset i Bergen finnes i dag. Navnet Tårnplass stammer fra dette klosteret.

Det var også augustinerne som i sin drev Halsnøy kloster, Utstein Kloster ved Stavanger og Helgesæter kloster i Trondheim, sier Eidsvig.

Sølibat og troskap

Det var dagens katolske sokneprest i Bergen, Michel Beckers, som tok det aller første initiativet til å få de augustinske korherrene til Bergen for å overta ansvaret for prestetjenesten blant de 3500 medlemmene i St. Paul menighet. Beckers går selv av som sokneprest høsten 2003 og forlater Bergen.

I Parkveien vil det gradvis bli bygd opp et katolsk ordenssamfunn. Korherrene og etter hvert også andre munker skal kombinere det tradisjonelle klosterlivet i sølibat og i troskap mot fattigdom- og lydighetsløftet med prestetjenesten i St. Paul menighet.

Stor utfordring

Ordenen regnes som både åpen og spirituell. Beckers mener den vil berike hele det katolske miljøet i Bergen.

— Det blir en stor utfordring å gå aktivt inn i St. Paul menighet. Dette er en menighet med store ressurser og mange muligheter, hevder Eidsvig.

BLIR KLOSTER: Neste sommer kommer de første munkene hit til augustinerklosteret i Parkveien 32.
Foto: Rune Sævig