Statens vegvesen og Bergen kommune har siden november i fjor arbeidet med etablering av nytt gatedekke samt opprustning av vann— og avløpsnettet i både Olav Kyrresgate og Foreningsgaten.

Arbeidet har vært inndelt i to ulike faser, og det har i løpet av anleggsperioden blitt foretatt omfattende trafikkomlegginger for å kunne utføre vegarbeidet i denne delen av sentrum.

— Helgen 31.mai - 1.juni vil vi arbeide med å legge kjøremønsteret tilbake til det opprinnelige i disse gatene. Dette arbeidet er godt koordinert med Gaia og drosjenæringen, sier Asbjørn Valen i Statens vegvesen.

— Nå vil trafikanter i Bergen sentrum kunne ta i bruk to helt nye gater som også er estetisk fine å se på, sier Valen.

Både Olav Kyrresgate og Foreningsgaten er opprustet med brede fortau og nytt gatebelegg.

Men dersom du tror gravemaskinenes tid er over i Bergen sentrum, må du tro om igjen. Statens vegvesen starter nå arbeidet med etablering av kollektivfelt i Lars Hillesgate og gjennom Christiesgate.