Alle unntatt én har vært anerkjennende. Men denne ene var en lang samtale med en som var svært uenig i min måte å takle denne hendelsen på. Og skal man lære noe, skal man vel lytte til de som er uenige med en.

Hendelsens forløp var for oss riktignok slik den ble beskrevet, men skuffelsen og frustrasjonen som den medførte hadde kanskje ikke fortjent en så slagkraftig reaksjon som den fikk.

Jeg er fortsatt like opptatt av at vår norske natur skal være gjenstand for fri ferdsel, og at alle forsøk på å innskrenke disse rettigheter — enten de gjøres av privatpersoner eller enda verre, av politiske myndigheter - må bekjempes. Men i mitt innlegg ble nok bakeren slått mer enn smeden. Dette beklager jeg. Når ens egen reaksjon på det en oppfatter som feil behandling er enda sterkere enn anslaget, kommer man som kjent ikke særlig mye fremover.

ERLING DAHL JR.