Av Stine Akre og Marte Mjøs Persen,

bystyrerepresentanter for Rød Valgallianse

Folk i Bergen får altså ikke vite hvordan kommunens budsjett kan komme til å se ut før det nærmest er vedtatt. Rød Valgallianse (RV) synes byrådet legger frem sitt budsjettforslag altfor sent. Vi fremmet 5. og 6. november forslag til bystyrekomiteene om at budsjettet måtte legges frem tidligere, dessverre ble forslaget nedstemt.

Den korte tidsfristen i budsjettarbeidet vanskeliggjør en demokratisk prosess. For grupper som blir berørt av forslagene som fremkommer i budsjettet, vil det bli nærmest umulig å gi innspill overfor de folkevalgte. For fagkomiteene i bystyret vil det ikke være mulig å gjennomføre åpne høringer hvor folk i Bergen kan legge frem sitt syn på budsjettet.

Det største og dominerende partiet i byrådet, Høyre, har gjennom hele valgkampen sagt at de skal få byens budsjetter i balanse innen tre år. Ordfører Herman Friele har sågar sagt at byrådet ikke vil kreve mer penger fra partifelle Erna Solberg og regjeringen. Dette må medføre at det budsjettet byrådet legger frem har store kuttforslag i seg.

Det er et demokratisk problem at elever og foreldre ikke vet om deres skole blir foreslått nedlagt. Det skaper usikkerhet for eldre og omsorgstrengende at det ikke er gitt at deres alders— og sykehjemsplasser opprettholdes. Det er uforutsigbart for barnefamilier når de ikke vet om den satsingen på bygging av barnehageplasser og skoler som er forespeilet i valgkampen, faktisk kommer.

Kommer byrådet til å sikre at vi ikke har 2740 barn i kø til barnehagene ved neste opptak? Kommer byrådet til å verne om aldershjemsplassene? Hva blir egenandelen for hjemmehjelp? Kommer det til å koste mer enn 1600 kroner for en plass i Kulturskolen? Blir det bygget ny ungdomsskole i Fana/Ytrebygda innen 2005? Kommer vi til å måtte betale egenandeler for å trene i kommunale idrettsanlegg? Hvor mange kommer til å miste arbeidsplassene sine i Bergen kommune på grunn av privatisering?

Dette er bare noen eksempler på uavklarte spørsmål i forhold til budsjettet, som byens befolkning altså ikke får innsikt i før to uker før vedtaket. RV mener dette ikke holder. RV mener at samarbeidsbyrådet ikke lever opp til navnet sitt. Kanskje er de gode til å samarbeide innad, men de legger ikke opp til et samarbeid med byens befolkning. De legger opp til den mest lukkede budsjettprosessen på flere tiår!