TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

– Både næringslivet og det offentlige er blitt mer bevisst på at medarbeiderne er en kapital som må forvaltes godt. Konflikter angripes raskere og frustrasjon tas mer åpent frem, sier organisasjonspsykolog Claus Harald Jebsen ved Institutt for Psykologisk rådgivning i Bergen.

Før var det ikke vanlig å ta opp konflikter, bare gå med dem. Der de ble tatt opp, skjedde det på en kraftig måte. Uenigheten var markant og følelsene sterke. Folk gikk nesten til krig med hverandre.

Høy toleranse Enhver frustrasjon har kimen til konflikt i seg. Jebsen mener det er sunt å ha høy toleranse for konflikter og være seg bevisst hvordan de håndteres.

– Ulike medarbeidere vil ofte se forskjellig på en problemstilling. Disse forskjellene er noe av styrken i en kreativ prosess. Ofte bruker vi for liten tid på å avklare hva ulikhetene består i. Da skapes konflikter i stedet for fruktbar utvikling, påpeker Claus Harald Jebsen.

– Hvordan kan et arbeidsfellesskap eller en bedrift bedre løse konflikter?

– Trygg åpenhet er fruktbart. Frustrasjoner kan være som ballonger. Der de tas åpent frem, går luften ut av ballongen. Skjer det ikke, kan frustrasjoner utvikle seg til noe uhamslig å hanskes med, mener Jebsen.

Faste møteplasser Han har tro på faste møteplasser der uenighet verdsettes. God konflikthåndtering er å la folk komme til orde og ta dem på alvor. Faste medarbeidersamtaler er fruktbart. Selvevaluering er nyttig for arbeidsfellesskap. Med jevne mellomrom bør visjoner og mål saumfares og blankpusses.

– Du var i mange år medlem av Bjørgvin Bispedømmeråd og Kirkerådet og var Kirkemøtets representant i Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet. Skjuler kirkelige miljø konfliktene?

– I kirkelige miljø skal alle smile og være glade i hverandre. Mye har vært skjult, men nå er denne holdning på vei bort. I større grad sies det fra, men ofte mangler kunnskap i konflikthåndtering. Som organisasjon er kirken komplisert fordi medarbeiderne har ulike tjenesteordninger og forskjellige arbeidsgivere. Menighetsrådene ledes dessuten av frivillige medarbeidere, påpeker Claus Harald Jebsen.

Større åpenhet Han har registrert økt åpenhet om konflikter i kirken, men undrer seg over manglende vilje til handling.

– Hvordan skapes gode arbeidsmiljø?

– Et kreativt miljø verdsetter og er åpen om ulikheter. Det er sunt å bruke lang tid på idekasting, kort tid på beslutninger og forplikte organisasjonen når en beslutning er tatt. Før tok reder, rektor og sokneprest beslutningene på egen hånd. Nå trekkes flere med og beslutninger er mer et felles produkt. Medarbeiderne verdsettes og har innflytelse, påpeker Jebsen.