Kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget har besluttet å ta åpen høring på fem veianlegg som i perioden 1997-2000 sprakk med ufattelige 1,6 milliarder.

Anleggene er Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane, Trekantsambandet i Hordaland og riksveianlegget vestre innfartsåre til Bergen. De to øvrige veianleggene er E 134 mellom Drammen og Mjøndalen og riksveianlegget Knatten- Vigernes i Lørenskog/Skedsmo.

Komiteen ba tidligere i år Samferdselsdepartementet gi mulige forklaringer på at Stortinget, på bare fire år, fikk seg forelagt kostnadssprekker på 1,6 milliarder kroner på de fem veianleggene. Det er svaret fra departementet, og tidligere en svært kritisk rapport fra Riksrevisjonen, som nå fører til den åpne høringen i Stortinget.

Trekantsambandet «spratt opp» fra 1332 millioner til 1850 millioner, Lærdalstunnelen fra 836 millioner til 1086 millioner og vestre innfartsåre Nygårdstangen-Gyldenpris fra 457 til 689 millioner.

Sist det var høring på veianlegg i Stortinget var kalkyle-bommerten på Nordhordlandsbroen bakgrunnen for at kontrollkomiteen valgte å kalle de ansvarlige inn på teppet i åpen høring.