DebattFrode Hervik,Venstres ungdomskandidat i Hordaland

I virkeligheten oppfordrer AUF dermed studentene til en form for prostitusjon, der Det Norske Arbeiderparti selv er tjenestekjøperne.

Selvsagt er studiefinansiering viktig, men jeg håper studentene heller velger et parti ut fra et samfunnsengasjement, snarere enn sin egen lommebok.

Det måtte imidlertid en Norsk Offentlig Utredning (Mjøs-utvalget) til for at Ap skulle forstå viktigheten av å bedre studiefinansieringen. Andre partier har på sin side forlengst forstått dette, og har arbeidet for å bedre den. I denne prosessen har Ap tradisjonelt vært en bremsekloss, men det er selvsagt positivt at Ap nå kommer etter. Forslaget om å bedre studiefinansieringen vil få Venstres støtte. Når det gjelder de langt tøffere kravene til gjennomføring på normert tid, så er derimot Venstre et stykke på vei uenig, fordi vi ser betydningen av et engasjert studentmiljø. En kan ikke bare sette pris på vekttall, men en må også legge vekt på den fantastiske idealismen som finnes i en rekke studentorganisasjoner og blant dem som arbeider gratis på Kvarteret og Hulen. Hva hadde studentmiljøet vært uten dem?

Venstre vil løse studiefinansieringsspørsmålet med innføring av borgerlønn; ikke fordi vi vil kjøpe stemmer, men fordi det er en reform tuftet på vår liberale ideologi. Borgerlønn innebærer at alle over 18 blir sikret en inntekt på omkring 100.000 kr. i året. Dermed kan en rekke gamle velferdsordninger legges ned. Det gjelder Statens lånekasse for utdanning, sosialstøtte, store deler av trygdesytemet og kontantstøtten. Når disse kompliserte og byråkratiske ordningene blir lagt ned, frigjøres enorme summer slik at borgerlønn kan finansieres. Borgerlønn vil bedre situasjonen for de fattigste, hindre at studenter blir gjeldsslaver og gi enkeltmennesket mer frihet til å bestemme over sitt eget liv. Det er en sosial frihetsreform for framtiden. Venstre mener at borgerlønn må bli vår neste store samfunnsreform.