Arbeiderpartiets ledelse la i går frem et såkalt valgmanifest foran kommunevalgkampen. Det er skreddersydd for å hamre løs på Høyre og Fremskrittspartiet, som Ap har utropt til hovedmotstandere i valgkampen.

Ap satser på tre hovedsaker:

  • Bekjempelse av arbeidsledighet under mottoet «arbeid for alle er viktigst».
  • Verdens beste skole; det skal være en offentlig drevet skole hvor timetallet utvides fra 20 til 32 timer per uke — innen 2005.
  • Et anstendig liv for eldre som trenger omsorg. Ap vil fokusere på kvalitet i eldreomsorgen, samtidig som de sier nei til all «konkurranseutsetting og kommersialisering.»

Partileder Jens Stoltenberg sier at Ap fortsatt støtter at private kan drive sykehjem og viser til Røde Kors, men han sier nei til at kommersielle aktører som er involvert i eldreomsorg kan ha som målsetting å tjene penger.

Jens Stoltenberg sier det haster å stoppe utviklingen regjeringen har satt i gang med en prioritering av private skoler - ikke minst økonomisk sett.

— Hvis vi ikke klarer å stoppe dette, er jeg redd for at det blir vanskelig å reversere utviklingen, mener Stoltenberg.

Ap sier de i kommunene vil være «svært restriktive i behandlingen av privatskolesøknader.»

Stoltenberg og Ap understreker at heldagsskolen med 32 timer per uke vil måtte innebære stortingsvedtak og mer penger til kommunene. Likevel mener Stoltenberg at kommunene allerede nå kan starte arbeidet med å virkeliggjøre heldagsskolen.