— Vi mener at Arbeiderpartiets byrådsleder bør stille opp mot vår byrådslederkandidat, for Monica Mæland er Høyres politiske nøkkelfigur, sier Torbjørn Hansen, formann i Bergen Høyre.

— Det er uklokt og forvirrende overfor velgerne, for de oppfatter Friele som Høyres politiske toppfigur, svarer Ruth Grung som er leder i Arbeiderpartiet i Bergen.

Bergens Tidende har fått innblikk i en brevveksling mellom de to lokale partiorganisasjonene som viser at det er høyst delte meninger om hvem som er Høyres viktigste politiske skikkelse i den tilstundende valgkampen.

Høyre inviterte

Arbeiderpartiet har bestemt seg for at det er Friele, mens Høyre tviholder på at det er Mæland.

Det begynte med at Bergen Høyre i et brev 28. februar inviterte til et samarbeid om å arrangere debattmøter. Partiet gjorde det straks klart at et møte mellom byrådslederkandidatene Strøm-Erichsen og Mæland ville være «et interessant opplegg.»

I svaret noen uker senere skrev Grung at Arbeiderpartiet først foretrakk «en overordnet debatt» mellom Strøm-Erichsen og Friele. Også i senere brev, bl.a. 30. mai, fastholdt Arbeiderpartiet at det er Friele man ønsker debatt med.

Forskjellige roller

— Vi registrerer med atskillig undring at byrådslederen ikke ønsker en realitetsdebatt om byens økonomiske krise med Mæland, men med Friele. Spesielt underlig er det, på bakgrunn av at Strøm-Erichsen så sterkt har understreket forskjellen i rolle mellom ordføreren og byrådslederen, sier Torbjørn Hansen til BT.

— Men det er jo ved hjelp av Friele dere ønsker å vinne valget?

— Han er vår ordførerkandidat, og har dermed en helt spesiell rolle. Skal velgerne få innblikk i de reelle politiske forskjeller mellom partiene, trenger vi en debatt der byrådslederkandidatene møtes på likeverdige vilkår.

— Vil du antyde at Strøm-Erichsen ikke tør å møte Mæland?

— Jeg har selvsagt en viss forståelse for at Arbeiderpartiets byrådsleder ikke ønsker å møte henne, sier Hansen.

En lettvekter?

— Vil dere i Arbeiderpartiet heller ha fokus rettet mot Friele, fordi dere oppfatter ham som en politisk lettvekter?

— Nei, men Høyre har jo gått høyt på banen for å markedsføre ham. Vi må kunne forvente at en toppfigur kjenner de politiske hovedlinjene, om ikke nødvendigvis detaljene, sier Ruth Grung.

— Dere spekulerer kanskje litt i at Friele er en nybegynner?

— Nei, vi er ikke ute etter å ta noen. Vi ønsker heller ikke å vise noen kynisk og steil holdning, sier Grung.