Av Martin Smith-Sivertsen,

kommunalråd, Høyres gruppeleder i bystyret

Så slapp gruppeleder Terje Ohnstad fra Ap ut det som syntes åpenbart for alle involverte; I et innlegg her i BT nylig innrømmet han at Ap har ingen ordførerkandidat til høstens bystyrevalg i Bergen. For de av oss som ønsker et borgerlig styre og som vil minimere Ap sin innflytelse i politikken, er det selvsagt gledelig. For de velgere som måtte ønske seg en sosialdemokrat som ordfører i Bergen, må det være litt tungt å registrere at man har ingenting å stemme på til høsten.

En rekke innleggsskrivere fra Ap har harselert over at Høyres ordførerkandidat, Herman Friele, ikke har funnet det naturlig å møte byrådsleder Strøm-Erichsen til duell. Denne kritikken burde nå forstumme, og byrådslederen får forholde seg til den seriøse utfordreren til hennes verv, Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland. Hvem Herman Friele skal diskutere utfordringene for byens fremtidige ordfører med, får vi komme tilbake til, men vi kan konstatere at Ap har ingen deltaker i den debatten.

Så registrerer jeg at Terje Ohnstad forskutterer så vel valgresultatet som utfallet av de diskusjoner som følger etterpå, og allerede nå gir Høyre det «råd» at vi må velge mellom byrådsledervervet eller ordførervervet om det blir borgerlig flertall etter valget. Av respekt for velgerne vil jeg ikke forskuttere valgresultatet. Høyre har nominert de to personene vi mener er de beste til byens to fremste politiske verv.

Så får det være opp til velgerne å avgjøre vår styrke i de forhandlinger som følger etter valget. Hvilke partier som har styrke til å kreve hvilke verv og posisjoner etter valget, er det dermed velgerne som avgjør. I Høyre har vi nominert våre beste, og håper på størst mulig oppslutning om dem.

Når Ohnstad så velvillig gir Høyre råd om kommende forhandlinger skal gjengjelde tjenesten og gi ham ett tilbake: Det er svært dårlig forhandlingstaktikk å gi opp et av sine beste kort allerede før diskusjonen er kommet i gang, slik Ap nå har gjort med ordførervervet.

Hvis Ap og Ohnstad synes det er så merkelig, ja, bent frem naturstridig at Høyre har fremmet kandidater til begge de to fremste vervene, så vil han kunne få vite av sine partifeller i Oslo at dette er den mest selvsagt ting av verden i Oslo hvor man har hatt et parlamentarisk styringssystem i 16 år.

Der har både Høyre og Ap, ved hvert valg, hatt både ordførerkandidat og byrådslederkandidat. Vervene der har tidligere vært delt mellom partier — etter forhandlinger, men i inneværende periode sitter Høyre med både byrådsleder og ordfører, i en koalisjon med andre partier. Høyres nominasjon i Bergen er ikke mer merkelig enn det som har vært god skikk og bruk i lokalpolitikken i Oslo.