Av Martin Smith-Sivertsen

Høyres gruppeleder i bystyret

I møte med pressen, Hordalandsbenken og opposisjonen, har dette vært forklaringen på krisen i Bergen.

Strøm-Erichsen og en rekke andre Ap-politikere fra Bergen har drevet kampanje mot kommunalminister Erna Solberg med beskyldninger om urettferdig behandling av Bergen. Arne Jakobsen, gruppeleder på fylkestinget, skrev for eksempel i Bergens Tidende i februar et personlig innlegg med overskriften «Har du glemt din barndoms by». Strøm-Erichsen uttrykte litt senere at hun ville gå i demonstrasjonstog mot urettferdighet hun mener blir begått mot Bergen. Finansbyråd Trond Tystad skrev i samme runde innlegg i Bergensavisen med tittelen «Under Jern-Ernas stiletthæl», og krevde «rettferdighet for de underprioriterte byene». Strøm-Erichsen skrev sammen med ordfører Kristian Helland innlegg til regjeringen om at Bergen forventer rettferdighet.

Kommunalministeren har i Kommuneproposisjonen foreslått endringer i fordelingsnøkkelen slik at storbyene kompenseres for høye utgifter til rusomsorg og sosiale tjenester. Omleggingen betyr at Bergen får 50 millioner kroner mer av rammen. Over tid øker dette vesentlig. Dette er nøyaktig den justeringen som Arbeiderpartiet i Bergen uten forbehold om eget partis standpunkt og med stor frimodighet har etterlyst. Forslaget retter opp den urettferdigheten som gang på gang er beskrevet som årsaken til krisen i Bergen. Forslaget er en oppfølging av Storbymeldingen, som kommunalministeren la frem tidligere i vår.

Men Arbeiderpartiet sviktet både Bergen og Strøm-Erichsen. Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemte mot forslaget. Ropene om rettferdighet, anklagene mot kommunalministeren, klagingen om forfordeling av distriktene, alt dette var åpenbart bare hjelpeløse utspill og slag i luften, uten forankring i Arbeiderpartiets egen kommunalpolitikk.

Med all respekt, Anne-Grete Strøm-Erichsen, er det ikke på tide med en unnskyldning til Erna Solberg for alle disse anklagene? Det er ditt eget parti som behandler Bergen urettferdig, og ditt eget parti som sviktet i Bergen i et vedtak som kunne gitt 50 til 100 millioner mer til kjerneoppgavene. Slik har Arbeiderpartiet alltid prioritert. At Ranveig Frøiland og Karl-Erik Schjøtt-Pedersen prøver å bløffe seg ut av dette ved å love mer penger til kommunene totalt sett, er jo direkte frekt. Det er jo skjevdelingen som er urettferdig. Kan vi forvente at Strøm-Erichsen og Bergen Ap i tiden fremover slutter å klage på samarbeidsregjeringen for den urettferdige behandling av Bergen?