Dette lover godt for en alternativ regjering til høsten, som vi forventer oss mye godt av. En regjering, bestående av H og KrF ville være ypperlig.

At Ap forfekter velferd mot lavere skatter og avgifter er å skyte seg selv i foten.

Det norske folks oppfatning av et Norge AS som flyter over av honning, er som i Ole Brumm «ja takk, begge deler», og det tror jeg de fleste mener vi har meget god råd til.

Så oppfordringen til velgere som vil ha både i pose og sekk, er å ta konsekvensen av det og stemme alternativt til Ap.

Rolf Gudmundsen, misfornøyd tidligere Ap-velger