Mens andre land kom med kondolansemeldinger til Israel i anledning det inntrufne, sendte Norge melding nedover med beskjed om at nå må både Israel og palestina-araberne vise besinnelse, unngå opptrapping av konflikten etc. Spørsmålet er bare hvordan Norge ville ha reagert hvis en muslimsk terroristgruppe lot en splintbombe gå av i Oslo, f.eks. i et 17. maitog, med mange drepte og skadde som resultat. Deretter kommer kondolansemeldinger fra flere demokratiske stater. Sverige (eksempelvis) sender kun en melding med innhold som nevnt oven, uten direkte og bilateralt gå inn på det inntrufne eller å vise sin aller dypeste medfølelse, samt å stille seg på ofrenes side mot terrorismen.

Ville noen ventet en slik reaksjon fra Sverige når norsk blod hadde flytt i gatene? Selvfølgelig ikke! Eksempelet ovenfor er i prinsippet dessverre ikke helt urealistisk. Norge, nå også som medlem av FNs sikkerhetsråd, kan fort bli forandret fra andedam til plaskedam av internasjonal dimensjon. Spørsmålet er så hvordan Ap-regjeringen ville ha agert om så skulle bli tilfellet.

Vil Thorbjørn Jagland og regjeringsmannskapet fortsette som beskrevet innledningsvis og i tillegg sørge for at forsvaret og dermed også evnen til krisehåndtering avvikles ytterligere? Heldigvis kan regjeringen få en varig pause allerede til høsten!

HANS DAHL,MEDLEM AV BERGENS UNGE HØYRE