Etter å ha lest innlegget satt jeg igjen med et stort spørsmål. Bruker Høyre Herman Friele til å lure bergenserne? Alle bergensere inkludert meg selv synes at Herman Friele er en god ambassadør for Bergen. Han er en vellykket bedriftsleder, en av byenes mest kjente borgere og virker genuint opptatt av Bergens ve og vel.

I det parlamentariske systemet som ble innført fra 2000 i Bergen kommune har ordførers politiske rolle blitt svekket til fordel for byrådsleder. Ordføreren skal være en god representant for alle bergensere og lede bystyremøtene på en smidig og god måte. I dag har vi en utmerket ordfører, Kristian Helland, som klarer å kombinere det å være politiker og representere kommunen på en utmerket måte.

Hvis Høyres mål er å overta makten i Bergen, må de klare å danne et flertall i bystyret sammen med andre partier. Problemet til Høyre blir da at andre partier vil kreve posisjoner. I en slik forhandling må Høyre enten kreve å få byrådsleder eller ordfører.

Hvem skal Høyre ofre? Herman Friele eller Monica Mæland? Muligheten for å få både ordfører og byrådsleder er svært liten.

Det kan derfor kanskje være på sin plass å stille Høyre noen spørsmål, slik at velgerne får en avklaring før de skal gå til stemmeurnene:

Tror Høyre i Bergen at de kan få både ordfører og byrådsleder?

Er Høyre villig til å ofre byrådsleder, til fordel for ordfører i forhandlinger med andre partier?

Disse spørsmålene vil avklare sentrale problemstillinger rundt Herman Friele sitt kandidatur. Jeg har ingen tro på at Friele og Høyre vil gi oss klare svar, men det går jo an å håpe.

Til slutt vil jeg svare på utfordringen fra Martin Smith-Sivertsen om hvem som er Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat.

I et parlamentarisk system velger vi å tydeliggjøre overfor velgerne hvem vi ønsker som byrådsleder. Vi innser at skal vi få til et samarbeid med andre partier etter valget, kan vi ikke få både i pose og sekk. Dessuten vet vi at vi trenger gode venner blant de andre partiene i bystyret hvis vi ønsker å fortsette å styre byen. Derfor har vi valgt kun å fortelle velgerne at Anne-Grete Strøm-Erichsen er vår førstekandidat. Dersom velgerne gir Arbeiderpartiet fornyet tillit, vil dagens byrådsleder fortsette. Vi vil da på det første bystyremøtet etter valget vurdere om vi skal stemme på en ordførerkandidat fra et annet parti. En slik stemmegivning vil selvfølgelig være avhengig av at det er inngått forpliktende avtaler med andre partier, om den politiske plattformen.

Terje Ohnstad, gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret