Av Torbjørn Hansen,

formann Bergen Høyre

Herman Friele har stilt seg til disposisjon for Bergen og for Høyre som ordførerkandidat. Bergen Høyre mener Friele kan bli en markert og flott ordfører, og det er vi tydeligvis ikke alene om å mene. Han er allerede er en god ambassadør for byen som en av landets mest kjente bergensere. Friele har skapt verdier, trygge arbeidsplasser og skatteinntekter til en by som ellers sliter med litt for lav skatteinngang fra innbyggere og næringsliv.

Arbeiderpartiets byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, finansbyråd Trond Tystad, gruppeleder Terje Ohnstad, fylkestingspolitiker Arne Jakobsen og Jan Erik Hagen i Sosialdemokratisk Forum har så drevet den rene kampanjen mot Herman Friele. I tur og orden har Ap-politikerne kommet med sine debattinnlegg, utspill og angrep mot Høyres ordførerkandidat. I stedet for å fortelle om egne løsninger eller prestasjoner etter 16 år ved makten, går partiet til angrep på opposisjonen, og legger skylden for krisen i Bergen over på Kommunalministeren, på private sykehjem og på bydelspolitikerne.

Herman Friele har konstatert at Bergen etter 16 år med Ap er i økonomisk krise, at verdiskapingen er lav, og at ledelsen mangler kontroll over situasjonen. Dette har provosert byrådsleder Strøm-Erichsen. Men byrådslederen har selv uttalt til pressen at Ap mangler kontroll og at de etter egen oppfatning har brukt opp alle tenkelige kreative grep de siste 12 årene i forhold til å bedre budsjettbalansen. Da må man ikke bli overrasket over at opposisjonen stiller spørsmål ved styringen av byen!

Ap inviterte så Høyres ordførerkandidat til debatt. Men Ap har jo, til tross for partiets størrelse, ingen ordførerkandidat i Bergen. Ap har ingen person å tilby velgerne til dette fremskutte og viktige vervet i Bergen, og formelt sett ingen i Ap som matcher Herman Friele i valgkampen. Har man tenkt å vinne debatten på walkover?

Gruppeleder i Ap, Terje Ohnstad, påstår at Høyre prøver å lure bergenserne gjennom å ha både byrådslederkandidat og ordførerkandidat. Dette er tøv. Ohnstad bør vurdere en reise til Oslo og studere byparlamentarisme. Oslo har hatt parlamentarisme i 16 år. Ap og Høyre har alltid to toppkandidater, en ordførerkandidat og en byrådslederkandidat. Ap har nominert Rune Gerhardsen og Ellen Horn som byrådsleder— som ordførerkandidat, selv om Ap ikke ligger an til flertall i Oslo, og ei heller er størst på venstresiden ifølge meningsmålingene.

Å basere sammensetningen av kommunevalglisten på spekulasjoner om valgresultat og forhandlingsutfall er en merkelig praksis. Velgerne skal avgjøre dette på valgdagen 15. september. Høyre har åpent og ryddig nominert Herman Friele som vår kandidat til posisjonen som byens fremste offisielle representant, mens Ap har besluttet å ikke stille med egen kandidat til dette vervet.