Av Arvid Nilssen,

leder i Kristelig Folkeparti, Bergen

Etter det KrF forstår har dette vært behandlet i sentralstyret i Ap der byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er medlem.

Bystyret har etter forslag fra byrådet årlig bevilget nærmere en million kroner til friskolene i Bergen. For disse skolene er dette et viktig økonomisk bidrag, samt at politikerne i Bergen på denne måten er med på å verdsette det arbeid som disse skolene gjør for barn og unge i byen vår.

KrF har en positiv og åpen holdning til søknader om etablering av friskoler i Bergen. Vi ønsker at det skal være et reelt valg for foreldrene til å velge skole for sine barn.

På bakgrunn av den praksis som er etablert med årlige bevilgninger til friskolene i Bergen, som Ap har stemt for, og den positive holdning som AP i Bergen har hatt til nå for friskolene, ønsker KrF at Ap i Bergen klargjør følgende:

Vil Ap i Bergen fortsatt at friskolene skal få årlig støtte, og vil det bli gitt positiv anbefaling på søknader om etablering av flere friskoler i Bergen?

For KrF i Bergen er dette viktig å få klarlagt, og vi mener at det har en vesentlig interesse for velgerne hvilket svar Ap gir.