Arbeiderpartiet tar alltid budsjettansvar, det er også Arbeiderpartiet som har byrådslederen og de fleste medlemmer i byrådet, men det betyr ikke at alle vi som er politikere i Arbeiderpartiet i Bergen liker de budsjettkutt som nå foretas i bydelene, i skole og åpen omsorg.

Dette er et upopulært budsjettkutt, det vet vi, men det er ikke bevilget mer penger fra regjeringen enn det vi har fått. Da må vi ta budsjettansvar, og finne løsninger.

Ikke løpe fra ansvaret.

Når Monica Meland fra Høyre i Bergen by, tilskriver Høyre sine representanter i bydelsstyrene, at de skal sende budsjettet tilbake til byrådet, så løper hun og Høyre fra sitt ansvar.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker også å skjerme kutt i skole og åpen omsorg, men når dette er over 80 prosent av budsjettet i bydelen, så må kuttet også komme her. Dessverre.

Men, Monica Meland er sulten, sulten på å bli byrådsleder. Akkurat nå er vi flere i Arbeiderpartiet som ønsker at hun skal få den jobben, for slik som Anne-Grete Strøm-Erichsen har det for tiden, så kan jo du få smake det.

Det er din regjering, Monica Meland, som ikke gir kommunene mer penger.

Så slutt å kaste stein når du sitter i glasshus!

I tillegg til lite bevilgede midler fra vår regjering, spiller også verdensøkonomien inn, også på Bergen kommune sine midler. Bergen Kommunale Pensjonskasse, Statens Pensjonskasse, ja, alle pensjonskasser i offentlig regi, har tapt midler på kurs og børsfall.

Men våre offentlige pensjonister må få sin lønn, for pensjonen er deres lønn. Så her har det måttet plasseres store beløp.

Bydelsleder og byrådet jobber alt de kan for å finne løsninger på denne økonomiske krisen vår kommune nå befinner seg i. I år er det 5 mnd. vi har å «spare inn på», neste år blir det hele året.

Bergen kommune får ikke mer penger enn det den har fått, det har regjeringen gitt klar melding om. Vi må klare oss selv. Lett å vedta, umulig å gjennomføre uten at det svir.

Jeg vil gi Ole Vorland og hans team i administrasjonen i Bergenhus bydel, all honnør. Her blir også kutt, men på en skånsom måte.

Jeg vil også skryte av Krohnengen skole, som alltid har klart å opprettholde gode tilbud til elevene. Denne skole har også en meget dyktig FAU-leder.

Samarbeid er viktig, for å gjøre budsjettkutt så skånsomme som mulig, ikke opprør.

Når det gjelder manglende vedlikehold av skolene, er jeg ikke stolt over tidligere politikere. Vedlikehold har vært mangelfullt i altfor mange år, og her må bevilges midler.

Men regjeringen vil ikke det. Dessverre.

Regjeringen heter Høyre og Sentrum, ikke Arbeiderpartiet.

Av Margunn Rognås, Arbeiderpartiet i Bergen