Arbeiderpartiet tilbyr nå redaktører, journalister og politiske kommentatorer tekstmeldinger (SMS) med partiets utspill i valgkampen. SMS vil også bli brukt som varslingstjeneste i partiorganisasjonen.

Når partiet for eksempel publiserer en pressemelding av spesiell interesse, skal dette varsles ved SMS-melding til politiske medarbeidere og partiaktivister som ønsker det. Men partiet presiserer at tjenesten ikke kommer til å bli mye brukt.NTB