Av Ingerid W. Nordhaug, bystyrerepresentant Ap

Flertallet i nominasjonskomiteen, med Odd Rambøl i spissen, ønsker å kaste finansbyråd Trond Tystad og gateprest Thor Brekkeflat ut av bystyret. De er ikke gode nok for Bergens-partiet. Jeg spør meg selv hva kursen til Ap er, og skal være. Vi vil være partiet for de svaktstilte i samfunnet. Vi forfekter solidaritet. I alle fall vedtar vi det gjerne på møter.

Men når tiden kommer for valg, har noen ikke lenger plass til en som gjør noe i praksis. En som ikke bare er med på å vedta uttalelser i møtelokaler på Folkets Hus som de fleste av oss andre. En som faktisk er ute blant folket og rekker en hånd til dem som ligger nede. Thor Brekkeflat gjør det hver eneste dag. Han utviser politisk engasjement i hverdagen, og betyr noe for svært mange mennesker i byen vår. Jeg er glad for at han er villig til å bruke litt av overskuddet sitt til å jobbe for Arbeiderpartiet. Odd Rambøl er ikke like takknemlig.

Jeg kjenner ingen som har så mye kunnskap om kommunale politiske spørsmål som Trond Tystad. Han har de siste årene vært en markant, klar og arbeidsom finansbyråd i Bergen. Tystad har et bredt politisk engasjement, og urettferdighet — også i et internasjonalt perspektiv - gjør ham forbannet. Han kjenner detaljene i kommunale saker. Men han er mest opptatt av de store linjene. Trond Tystad har visjoner for samfunnet, og visjoner for Arbeiderpartiet.

Odd Rambøl skal selv få presentere sin manglende kurs for Arbeiderpartiet. For min egen del har jeg tro på et Arbeiderparti som når ungdommen. Jeg vil ha folkevalgte som blir forbannet når de ser urettferdighet i samfunnet. Jeg vil ha med folk på laget som hele uken jobber for dem som sliter mest i Bergen. Det vil også de fleste partilagene i Bergen.

Flertallet i nominasjonskomiteen lar ikke bare være å velge slike mennesker, de vil regelrett kaste dem ut. Det er ikke lenger plass til dem på listen. Det er pussig, for en lang rekke partilag har funnet plass. Mindretallet i komiteen har funnet plass.

Vi liker å si at partiet trenger folk med visjoner, som tenker nytt. Vi skal gjøre det høyere under taket i organisasjonen, vi skal trekke til oss ungdom. Vi skal høre på grasroten i partiet. Men ikke når det gjelder. Ikke når innflytelse skal fordeles. I en tid der Arbeiderpartiet skal bygges opp igjen og vinne tilbake velgerne, er det skremmende å se hvor god råd noen har på flinke folk.

Mitt ønske er at vi ikke må gjennom en valgkamp der spenningen knytter seg til hvor mange prosent vi mister. Odd Rambøl med flere er tydeligvis villig til å løpe en meget stor risiko når det gjelder det neste valgresultatet. Å utelate to velgermagneter som Tystad og Brekkeflat, er å spille hasard med partiets fremtid.